1. Căn bậc hai


Đề bài Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi tiếtBạn Dũng trả lời đúng vì số 25 có hai căn bậc hai là 5 và -5 nhưng chỉ có 1 căn bậc hai là \(\sqrt {25}  = 5.\)Bạn Lan phải viết:...
Đề bàia) Tìm các căn bậc hai của những số sau: \(100;\;121;\;144;\;169;\;0.\)b) Tìm các căn bậc hai số học của những số sau và viết theo mẫu: \(\sqrt {100}  = 10.\)\(100;\;121;\;196;\;225;\;0.\)Lời giải chi tiếta) Ta có:Số 100 có hai căn...
Đề bài Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.Lời giải chi tiếtÁp dụng định lý Pi-ta-go với tam giác EDF vuông tại D ta có:\(\begin{array}{l}E{F^2} = D{E^2} + D{F^2} =...
Đề bàia)  Tìm các căn bậc hai sau đây:Số dương aCăn bậc hai dươngCăn bậc hai âm25  16  64  81  1  b) Căn bậc hai của số 0 là: …..Lời giải chi tiếta) Ta có:\(\begin{array}{l}{\left( { - 5} \right)^2} = {5^2} = 25 & {\left(...
Đề bàia) So sánh các cặp số sau:\(\sqrt 2 \) và \(\sqrt 3 \);              3 và \(\sqrt 8 \).b) Tìm số x không âm, biết \(\sqrt x  < 4;\sqrt x  \ge 5.\)Lời giải chi tiếta) So sánh các cặp số:Vì...
Đề bàia) Sắp xếp các số \(16;36;25\) theo thứ tự tăng dần, sau đó tính và sắp xếp các căn bậc hai số học của chúng cũng theo thứ tự tăng dần. Hãy rút ra kết luận.b) Sắp xếp các...