1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)


Đề bàiXác định hệ số a của các hàm số sau: \(y = 2{x^2},y =  - 3{x^2},y = \dfrac{1}{4}{x^2}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc hai có dạng: \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\)Lời giải chi tiếtHàm...
Đề bài Hình trên là mẫu của một số loại gạch lát nền hình vuông với nhiều kích cỡ khác nhau.Nếu gọi chiều dài của một miếng gạch là x (cm) thì diện tích của một miếng gạch là \(S =...
Đề bàiXét hai hàm số \(y = {x^2}\) và \(y =  - {x^2}\).Điền vào ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:\(x\)-3-2-10123\(y = {x^2}\)9……………… \(x\)-3-2-10123\(y =  - {x^2}\)-9……………… Lời giải chi tiết \(x\)-3-2-10123 \(y = {x^2}\)9410149  ...
Đề bàiEm hãy nhận xét về sự tăng, giảm của hàm số \(y =  - {x^2}\).Lời giải chi tiết- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng- Khi x tăng nhưng luôn luôn...
Đề bàiĐối với hàm số \(y = {x^2}\)dựa vào bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết:- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm.- Khi x tăng nhưng luôn...
Đề bàiDựa vào bảng giá trị ở Hoạt động 2, hãy đánh dấu x vào ô giá trị tương ứng của y cho mỗi hàm số mà em chọn. \(x \ne 0\)\(x = 0\) \(y = {x^2}\)y > 0y > 0y <...
Đề bàiCho hai hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\), điền vào ô trống các giá trị tương ứng của y ở hai bảng sau rồi so sánh với nhận xét trên.\(x\)-3-2-10123\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)        \(x\)-3-2-10123\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)        Lời...