1. Khái niệm căn bậc ba


Đề bàiMai nhận xét: Vì \( - \sqrt[3]{{125}} =  - 5\) và \(\sqrt[3]{{ - 125}} =  - 5\), do đó: \( - \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{{ - x}}\).Em có ý kiến gì về nhận xét của Mai?Lời giải chi tiếtTa có:...
Đề bàiTìm căn bậc ba của mỗi số sau:a) 8 ;                   b) -216;c) 0;                    d) \(\dfrac{1}{{125}}\);Lời giải chi tiếta) Vì \({2^3} = 8 \Rightarrow 2\) là căn bậc ba của \(8.\)b) Vì...
Đề bàiBiết thể tích V của hình lập phương cạnh x là \(V = {x^3}\).                           Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:X\(V = {x^3}\)28…27…64 Lời giải chi tiếtÁp dụng công thức, thử các số lần ta được đáp án...