1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn


Đề bàiSo sánh tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc \({37^o}\) trong các tam giác vuông đồng dạnh ở hình 1. Lời giải chi tiếtTỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc \({37^o}\) trong các tam...
Đề bàiVẽ góc nhọn \(\widehat {mOn} = x\). Lấy hai điểm B và B’ trên Om. Gọi A và A’ là hình chiếu vuông góc của B và B’ trên On.- Hãy chứng minh hai tam giác sau luôn đồng...
Đề bài Cho trước tỉ số \(\dfrac{b}{a}\left( {b < a} \right)\). Hùng vẽ nửa đường tròn đường kính AB = a cm rồi vẽ đường tròn tâm B bán kính b cm cắt nửa đường tròn đường kính AB tại C...
Đề bài Trong ví dụ ở hình 6, nếu lấy trên AB điểm B’ với AB’>AB và đặt góc AOB' = x'(h.7).Bạn Việt có nhận xét tanx’ > tanx.Bạn Nam có nhận xét cotx’ > cotx.Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi...
Đề bàiVẽ góc nhọn \(\alpha \), biết \(\sin \alpha  = \dfrac{3}{{10}}\).Lời giải chi tiếtVẽ tam giác ABC vuông tại A cạnh huyền BC = 10 cm; cạnh góc vuông AB = 3 cm bằng cách vẽ nửa đường tròn đường...