1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


Đề bàiEm hãy nêu một ví dụ về hàm số được lấy từ thực tiễn. Khi hàm số được cho bằng công thức \(y = f\left( x \right)\) thì biến số x chỉ lấy các giá trị mà tại đó...
Đề bàiGọi x ( tính bằng cm ) là cạnh và y ( tính bằng \(c{m^3}\)) là diện tích tương ứng của hình vuông. Hãy điền giá trị thích hợp vào các ô trống sau:x1234y14   Lời giải chi tiết x1234 y14916
Đề bàiCho hàm số \(f\left( x \right) = 2x - 1\). Hãy tính \(f\left( 0 \right),f\left( 2 \right),f\left( { - 1} \right)\).Lời giải chi tiết\(f\left( x \right) = 2x - 1\)\(\begin{array}{l}f\left( 0 \right) = 2.0 - 1 =  - 1\\f\left(...
Đề bàiHãy vẽ đồ thị của hàm số \(y = 3x\).Lời giải chi tiếtBảng giá trị: x01 y03 Hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua các điểm: O(0;0); A(1;3) như hình vẽ dưới đây: 
Đề bàiMột vòi nước chảy vào một bể bơi cạn nước với vận tốc \(2{m^3}/\)giờ. Gọi V ( tính bằng \({m^3}\)) là thể tích nước trong hồ ứng với thời gian vòi chảy là t ( giờ ). Hãy điền...
Đề bàiHãy vẽ đồ thị của hàm số \(y = 1\).Lời giải chi tiếtĐồ thị hàm số y = 1 là đường thẳng đi qua điểm A(0;1) và song song với trục hoành. 
Đề bàiHàm số \(f\left( x \right) = 5x\) là đồng biến hay nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)?Lời giải chi tiếtVới \({x_1};{x_2} \in \mathbb{R}\) ta có:Nếu \({x_1} < {x_2}\) thì \(5{x_1} < 5{x_2}\,\,\left( {do\,\,\,5 > 0} \right)\)Do đó: \(f\left( {{x_1}} \right) <...
Đề bàiMột ô tô với bình xăng chứa 30 lít. Cứ sau khi ô tô chạy được 20 km thì tiêu hao 1 lít xăng. Gọi V là số lít xăng còn lại trong bình ứng với quãng đường đã...