1. Phương trình quy về phương trình bậc hai


Đề bàiGiải các phương trình trùng phương sau:a) \(2{x^4} - 3{x^2} + 1 = 0\) b) \({x^4} - {x^2} - 6 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐặt \({x^2} = t\left( {t \ge 0} \right)\)thay vào phương trình ban đầu...
Đề bàiCho phương trình trùng phương sau: \({x^4} - 5{x^2} + 4 = 0\)a) Bằng cách đặt \(t = {x^2}\) với điều kiện \(t \ge 0\), hãy đưa phương trình trên về phương trình bậc hai với ẩn t rồi...
Đề bàiGiải phương trình chứa ẩn ở mẫu sau: \(\dfrac{{2x - 2}}{{x + 2}} = \dfrac{{x + 1}}{{x - 1}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtBước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trìnhBước 2: Quy đồng hai vế...
Đề bàiCho phương trình chứa ẩn ở mẫu sau: \(\dfrac{{x - 1}}{{x + 1}} + \dfrac{1}{{x - 1}} = \dfrac{4}{{{x^2} - 1}}\)a) Tìm điều kiện xác định của phương trìnhb) Quy đồng hai vế rồi khử mẫu thứcc) Giải phương...
Đề bàiÁp dụng tính chất \(A.B = 0\) hoặc \(B = 0\), hãy giải phương trình sau:                                    \((x - 2)(x + 3) = 0\)Lời giải chi tiết\((x - 2)(x + 3) = 0 \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 2 = 0\\x...