2. Các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Đề bàiHai vòi nước cùng chảy vào một hồ nước cạn (không có nước) sau 4 giờ thì đầy hồ. Nhưng nếu người ta mở lần lượt vòi thứ nhất trong 2 giờ, vòi thứ hai trong 8 giờ thì...
Đề bàiEm hãy giải lại bài toán ở Hoạt động 2 ở trên bằng cách đặt ẩn phụ khác (gọi x là tốc độ chảy của vòi thứ nhất, y là tốc độ chảy của vòi thứ hai). Em có...