2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức


Đề bàiTìm điều kiện có nghĩa của các căn thức bậc hai sau:\(\sqrt {2x} ;\sqrt {4x + 3} ;\sqrt {2 - 3x} ;\sqrt {2{x^2} + 1} ;\)\(\,\sqrt {\dfrac{{ - 3}}{{2x + 4}}} ;\dfrac{{x - 5}}{{\sqrt { - 4x} }}.\)Lời giải...
Đề bàiCho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có  độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.Lời giải chi tiếtÁp dụng định lý Pi-ta-go cho tam giác ABC vuông tại B...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống, sau đó so sánh \(\sqrt {{a^2}} \) và \(\left| a \right|\) rồi rút ra nhận xét.a-3-2023\({a^2}\)     \(\sqrt {{a^2}} \)     \(\left| a \right|\)      Lời giải chi tiếtTa tính được bảng sau: a-3-2023 \({a^2}\)94049 \(\sqrt {{a^2}} \)\(\sqrt...
Đề bàiCô giáo yêu cầu loại bỏ dấu căn và dấu giá trị tuyệt đối của căn thức \(\sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^2}} \). Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi tiếtTa có: \(\sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}  =...
Đề bàia) Tính: \(\sqrt {16}.\sqrt 9  - \sqrt {144}:\sqrt {36} ;\sqrt {{5^2} - {3^2}} ;\) \(\sqrt {\sqrt {81} }.\)b) Rút gọn các biểu thức sau:\(\sqrt {16{x^2}}  - x\) với \(x \ge 0\) ;       \(\sqrt {25{a^2}}  - 3\) với \(a < 0\)...