2. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.


Đề bàiCho đường thẳng y = x như hình vẽ. Vẽ tiếp hai đường thẳng y = x +2 và y = x – 1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hai đường thẳng ấy có song song với nhau...
Đề bàiVẽ hai đường thẳng y = x + 1 và y = 2x – 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Chúng có cắt nhau không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách vẽ đồ thị hàm số bậc...
Đề bài Theo em, bạn nào đúng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{...
Đề bàiCho ba đường thẳng \(y = 3x - 1\) và \(y =  - x + 2\)và \(y =  - x - 3\). Hãy nêu các cặp đường thẳng song song; các cặp đường thẳng cắt nhau.Phương pháp giải -...