2. Hàm số bậc nhất


Đề bàiCho hàm số \(f\left( x \right) = \left( {m - 1} \right)x + 2\). Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi tiếtBạn Dũng trả lời đúng. Vì khi hàm số cho bởi công thức \(y = ax + b\)  muốn...
Đề bài\(y =  - 2x + 1\) có phải là hàm số bậc nhất không?Lời giải chi tiếtHàm số \(y =  - 2x + 1\) là hàm số bậc nhất với \(a =  - 2;b = 1\)
Đề bàiMột cái hồ đã có chứa 3 \({m^3}\) nước. Người ta mở một vòi nước chảy vào hồ với vận tốc \(2{m^3}/\)giờ. Em hãy điền vào chỗ trống (…) sau đây:Sau 1 giờ thì thể tích nước trong hồ...
Đề bàiMinh muốn mua một cuốn sách giá 20000 đồng và một số cuốn tập với giá 5000 đồng một cuốn. Nếu Minh mua một cuốn sách và c cuốn tập thì tổng số tiền phải trả là \(S\left( c...
Đề bàiXét tính đồng biến và nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) của các hàm số sau:\(f\left( x \right) = 2x - 3,g\left( x \right) =  - 2x - 5\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left(...
Đề bàiMột nhóm bạn góp được 20 triệu đồng để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho việc sản xuất một đĩa gốc là 10 triệu đồng và mỗi đĩa in sao là 60000...