2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Đề bàiCặp số \((2;1)\) có phải là nghiệm của hệ \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 4y = 0\\x + 3y = 0\end{array} \right.\)  không?Lời giải chi tiếtTa có:\(\begin{array}{l}2.2 - 4.1 = 0\\2 + 3.1 \ne 0\end{array}\)Do đó \(\left( {2;1} \right)\) không phải...
Đề bàiĐi xe đạp trong một phút thì tiêu hao 10 ca-lo, đi bộ trong 1 phút thì tiêu hao 5 ca-lo. Em hãy tìm xem nếu cần tiêu hao 375 ca-lo trong thời gian 45 phút thì bạn An...
Đề bàiTrong một tình huống tranh bóng trên sân, cầu thủ A chạy trên đường thẳng \(y = 3x\), cầu thủ B chạy trên đường thẳng \(y =  - 2x + 105\) (xem hình). Quan sát hình vẽ, em hãy...
Đề bàiBằng minh họa hình học em hãy cho biết hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + y = 1\\6x + 2y = 2\end{array} \right.\)  có bao nhiêu nghiệm.Lời giải chi tiết\(6x + 2y = 2 \Leftrightarrow 3x + y =...
Đề bàiHai hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + y = 1\\6x + 2y = 0\end{array} \right.\) và \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = 1\\2x - 2y = 4\end{array} \right.\)  có tương đương với nhau không?Lời giải chi tiếtĐường thẳng \(3x +...
Đề bàiHãy tìm nghiệm của hai hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 2\\x - y = 0\end{array} \right.\) và\(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y = 3\\x + y = 2\end{array} \right.\)Em có nhận xét gì về các nghiệm tìm được?Lời...