2. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


Đề bàiRút gọn:    a) \(2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  - 2\sqrt {112}  - \sqrt {175} \); b) \(\sqrt 2.\sqrt {7 + 3\sqrt 5 }  - \dfrac{4}{{\sqrt 5  - 1}}\);c) \(\dfrac{1}{{2\sqrt 3  + 3}} - \dfrac{1}{{2\sqrt 3  - 3}}\);         ...