2. Ứng dụng


Đề bàiĐiền vào chỗ chấm:a) Cho hai số có tổng S = 5 và tích P = 6, hãy tìm hai số đó.Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là 5 - …………Ta có: \( \ldots   \left(...
Đề bàiTính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:a) \(2016{x^2} - 2017x + 1 = 0\)         b) \(2016{x^2} + 2017 + 1 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu phương trình \(a{x^2} + bx + c...
Đề bàia) Tìm hai số biết tổng và tích của chúng lần lượt là 15 và 56b) Tính nhẩm nghiệm của phương trình \({x^2} - 8x + 15 = 0\)Lời giải chi tiếta) Ta có: \({S^2} - 4P = {15^2}...