26 + 4 ; 36 + 24


Đề bài1. Tính: 2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:     ...