3. Hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hình chiếu của…


Đề bàiTìm x, y, z trong hình 6.Lời giải chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:\(\begin{array}{l}{x^2} = 4.9 = 36 \Rightarrow x = 6\\{y^2} = 4.\left( {4 + 9} \right) = 4.13 = 52\\ \Rightarrow y =...
Đề bàiXem hình 5: a) Hãy chứng tỏ hai tam giác AHB và CHA đồng dạng.b) Lập tỉ số đồng dạng, từ đó tính h theo b’ và c’.Lời giải chi tiếta)Có \(\widehat B + \widehat {BAH} = {90^o}\) (tam giác...