3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương


Đề bàiÁp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính: \(\sqrt {8,1}.\sqrt {100}.\sqrt {0,9}.\)Lời giải chi tiếtTa có: \(\sqrt {8,1}.\sqrt {100}.\sqrt {0,9}  \)\(= \sqrt {8,1.100.0,9}  \)\(\,= \sqrt {8,1.10.10.0,9}  \)\(= \sqrt {81.9}  = \sqrt {{9^2}{{.3}^2}}\)\(\,  = \left| {9.3} \right|...
Đề bàiTính và so sánh:a) \(\sqrt {16.25} \) và \(\sqrt {16}.\sqrt {25} \).b) \(\sqrt {36.49} \) và \(\sqrt {36}.\sqrt {49} \).Lời giải chi tiếta) Ta có: \(\sqrt {16.25}  = \sqrt {400}  = \sqrt {{{20}^2}}  = \left| {20} \right| = 20.\)\(\begin{array}{l}\sqrt...