3. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau


Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt a, b, c như hình 9.Đặt \(\widehat {ABC} = x;\widehat {ACB} = y\).Tính tỉ số lượng giác của các góc x và y theo a,...