4. Hệ thức diện tích


Đề bàiTìm x trên hình 8 bằng hai cách khác nhau. Lời giải chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:\(x.6 = 4,8.10 = 48 \Leftrightarrow x = \dfrac{{48}}{6} = 8\)Áp dụng định lý Py-ta-go\({x^2} + {6^2} = {10^2}...
Đề bàiXem hình 7. a) Hãy tính diện tích tam giác ABC theo cạnh huyền a và đường cao tương ứng h.b) Hãy tính diện tích tam giác ABC theo hai cạnh góc vuông b, c.c) So sánh và nêu nhận...