4. Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt


Đề bài Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 2 dm. Gọi D là trung điểm BC. Tính độ dài AD, CD rồi dùng kết quả đó để tính tỉ số lượng giác của các góc \({30^0}\) và \({60^0}\).Lời giải...
Đề bài Cho tam giác vuông cân có cạnh bằng 1 m. Tính độ dài cạnh huyền rồi dùng kết quả đó để tính các tỉ số lượng giác của góc \({45^o}\).Lời giải chi tiếtÁp dụng định lý Pythagore vào tam...