5. Hệ thức giữa đường cao và hai cạnh góc vuông


Đề bàiBằng cách sử dụng các đẳng thức \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) và \(b.c = a.h\), hãy tính theo h biểu thức \(\dfrac{1}{{{b^2}}} + \dfrac{1}{{{c^2}}}\) theo gợi ý sau: \(\dfrac{1}{{{b^2}}} + \dfrac{1}{{{c^2}}} = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{{{b^2}{c^2}}}\). Lời giải chi tiết\(\dfrac{1}{{{b^2}}}...
Đề bài1. Cho tam giác vuông có các cạnh góc vuông dài 6 cm và 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông bằng hai cách khác nhau.2. Điền các số thích hợp vào các...