A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 105


Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.Lời giải:Bảng so sánh giữa Vi...