A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 12


Bài 1: Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Em hãy nêu các bước sử dụng kính hiển vi.Hướng dẫn trả lời:Các bước sử dụng kính hiển vi:-       Đặt và cố định tiêu bản...