A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 121


Bài 1. Cơ thể người có những tuyến nội tiết nào?■ Lời giải:Cơ thể người có những tuyến nội tiết nằm ở các vị trí khác nhau trong cơ thể nhưng đều tiết các hoocmôn giữ những chức năng khác nhau tuỳ...