A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 17


Bài 1. Bộ xương người gồm những phần nào? Bộ xương có chức năng gì? Phân biệt đặc điểm của các loại xương.■ Lời giải:- Bộ xương người bao gồm các phần:+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.+ Xương...