A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 19


Bài 1. Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.Hướng dẫn trả lời:-  Có 2 loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.-  Ví dụ: Rễ cây bưởi, cây hồng xiêm, cây...