A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 27


Bài 1. Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.■ Lời giải:- Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết.- Môi trường trong của cơ thể giúp tế...