A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 27


Bài 1. Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.Hướng dẫn trả lời:-      Thân cây gồm những bộ phận sau:+ Thân chính.+ Cành.+ Chồi ngọn.+ Chồi nách.-       ...