A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 35


Bài 1. Lá có những đãc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?Lời giải:-       Đặc điểm bên ngoài của phiến lá giúp nó nhận được nhiều ánh sáng....