A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 39


Bài 1. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?■ Lời giải:Hô hấp là một quá trình luôn gắn liền với sự sống vì mọi hoạt động sống đều cần có năng lượng...