A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 4


Bài 1. Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.Hướng dẫn trả lời:-       Ví dụ...