A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 45


Bài 1. Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên. Hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên có ý nghĩa gì?Lời giải:-    Một số hình thức...