A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 49


Bài 1. Nêu sự khác biệt giữa quá trình tiêu hoá và hoạt động tiêu hoá.■ Lời giải:- Quá trình tiêu hoá: bao gồm các hoạt động ăn uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn,...