A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 5


Bài 1. Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào?■ Lời giải:Tế bào có cấu tạo gồm:- Màng sinh chất còn gọi là màng tế...