A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 50


Bài 1. Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?Lời giải:-       Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ....