A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 58


Bài 1.-       Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? Có mấy nhóm quả chính?-       Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ về sự phân chia các loại quả và ghi rõ đặc...