A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 59


Bài 1. Vì sao nói trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống?■ Lời giải:Cơ thể sống là một hệ mở thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường xung quanh để tồn tại và phát...