A. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – trang 71


Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.Lời giải:Tên các loại tảo và môi trường sống của chúng:1. Các loại táo sống trong môi trường nước...