A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 77


Bài 1. Bài tiết là gì? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào vói cơ thể người? Cho ví dụ minh hoạ.■ Lời giải:- Khái niệm bài tiết:Bài tiết là hoạt động lọc thải các...