A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 93


Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.Hãy hình dung hậu quả gì sẽ xảy ra nếu không có thực vật?Lời giải:Có thể thiết kế một bảng tổng kết...