A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 97


Bài 1. Vì sao nói: Nơron là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của tổ chức thần kinh (hệ thẩn kinh)?■ Lời giải:- Nơron là đơn vị cấu tạo của mô thần kinh nói riêng và hệ...