B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 104


Bài 1. Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.* Lời giải:Có thể phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng qua sơ đồ sau: Sai khác cơ bản giữa hai cung...
Bài 8. Trình bày bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thính giác giúp ta thu nhận được những kích thích âm thanh cao thấp (thanh trầm), mạnh yếu (to, nhỏ).* Lời giải:Bộ phận thụ cảm của cơ...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 1. Hệ thần kinh có chức năngA. Điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.B....
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 11. Viễn thị là gì?A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.B. Là tật mắt có khả năng nhìn xa.C. Là tật mắt không có khả năng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 17. Chất trắng làA. Căn cứ của các phản xạ không điểu kiện.B. Đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:Bài 23. Hệ thần kinh bao gồm... (1)... và... (2)... Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành ... (3).... và ... (4)....A. Hệ thần kinh...
Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợpBài 27. A. Cơ quan trả lờiB. Trung ương thần kinhC. Hạch thần kinh sinh dưỡng.Bài 28. A. Nơron li tâmB. Cơ quan trả lờiC. Nơron hướng...