B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 107


Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:Nội dung nhận xétĐặc điểm vi khuẩn1. Kích thước 2. Cấu tạo 3. Dinh dưỡng 4. Phân bố  Lời giải:Nội dung kích thước  ...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Vi khuẩn có phải là Thực vật không? Vì sao?A. Không phải là thực vật vì chúng không có khả năng quang...