B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 126


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 1. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất làA. Tuyến tuỵ.                          ...
Bài 1. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.* Lời giải:Tuyến trên thận gồm hai phần là vỏ tuyến và tuỷ tuyến.- Vỏ tuyến trên thận chia làm 3 lớp:+ Lớp ngoài cùng tiết các hoocmôn điều hoà chất khoáng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 6. Hoocmôn có tính chấtA. Chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.B. Có hoạt tính sinh học cao.C. Không mang tính đặc trưng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 14. Tuyến tuỵ có chức năngA. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.C. Điều hoà đường huyết, muối natri...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.Bài 22. Tuyến trên thận gồm ... (1)... Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng... (2)... Phần tuỷ tiết... (3)... có tác dụng... (4)...A. Điều hoà...
Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:Bài 30.CâuĐúngSai1. Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn theo đường máu đến cơ quan đích.2. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao.3. Tuyến giáp cùng với tuyến...