B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 14 – Sách bài tập Sinh học 6


1. Quan sát hình 5.3 SGK, gọi tên và nêu chức năng từng bộ phận của kính hiển vi.Hướng dẫn trả lời:STTTên bộ phận  Chức năng 1Thị kính, có ghi độ phóng đại.- Phóng to vật cần quan sát.2Đĩa quay gắn các...
1. Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ:a) kính lúp ; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau:Người ta sử dụng....... (1)........ và....... (2)....... để quan sát những vật nhỏ bé,.......  (3)...........