B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 143 – Sách bài tập Sinh học 8


Bài 1. Giải thích vì sao coi hành kinh lần đầu là dấu hiệu quan trọng nhất, đánh dấu tuổi dậy thì chính thức ở người con gái.* Lời giải:Tuổi dậy thì là một giai đoạn chuyển tiếp về mặt...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau: Bài 1. Buồng trứng có chức năngA. Sản sinh ra giao tử cái.B. Tiết ra hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục.C. Kích thích tăng trưởng.D. Cả A và...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 7. Tuyến tiền liệt có vai tròA. Tiết dịch để hoà loãng tinh trùng thành tinh dịch.B. Chứa tinh và nuôi dưỡng tinh trùng.C. Là đường dẫn chung...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các càu sau cho phù hợp:Bài 13. Cơ quan sinh dục nữ gồm... (1)... Trứng rụng theo... (2) ... đến ... (3)... Tử cung là nơi trứng đã thụ tinh phát triển...
Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.Bài 17.Cột 1Cột 2Cột 3 Tinh hoànỐng dẫn tinhTúi tinh4. Tuyến tiền liệt    A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.  B. nơi sản xuất...