B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 19


Bài 1. Những đặc điểm nào của bộ xương giúp bộ xương đảm bảo được các chức năng?* Lời giải:Các xương trong cơ thể liên hệ với nhau qua khớp. Có ba loại khớp: khớp động, khớp bán động và...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 1. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động?A. Khớp khuỷu tay.                               B....
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau. Bài 9: Xương to ra bề ngang là nhờ:A. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hoá xương.B. Các...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 16. Cơ co khiA. Có kích thích của môi trường.B. Chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.C. Tơ cơ chịu tác động.D. Cả A và B.Bài 17. Sự ôxi...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.Bài 20. Tính chất của cơ là...(l)… và...(2)... Mỗi bắp cơ gồm nhiều …(3)... Cơ co khi có... (4)… và chịu ảnh hưởng...