B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 21


Bài 1. Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.Hướng dẫn trả lời:STTCác miền của rễ Chức năng chính của từng miền1Miền trưởng thành có các mạch dẫn.Dẫn truyền.2Miền hút có...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Nhóm cáy nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm?A. Cây mía, cây ổi, cây na.B. Cây hành, cây lứa,...