B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 29


Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sau ghi S vào ô trống. Bài 25.CâuĐúngSai1. Môi trường trong cơ thẻ gồm máu, nước mô và bạch huyết.  2. Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai không có khả năng kích...
Bài 1. Bằng cách nào mà các tế bào của cơ thể thường xuyên trao đổi được các chất với môi trường ngoài?Lời giải:Các tế bào của cơ thể thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài nhờ các...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 1. Tiểu cầu giảm khiA. Bị chảy máu.B. Bị thiếu máu.C. Bị ngứa.D. Cả B và C.Bài 2. Hồng cầu trong cơ thể tăng lên khiA. Sống ở...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 9. Môi trường trong có vai tròA. Giúp tế bào trao đổi chất.B. Giúp vận chuyển chất dinh dưỡng.C. Giúp vận chuyển chất thải.D. Giúp tế bào liên...
 Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điên vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:Bài 17. Máu gồm ...(l)... và ...(2)... Sự trao đổi chất giữa tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài thực hiện một cách gián...
Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điên kết quả vào cột 3.Bài 20.Cột 1Cột 2Cột 31. Hồng cầu có cấu tạohình đĩa lõm 2 mặt2. Hồng cầu không có nhân3. Trong cơ thể,...