B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 29


Bài 1. Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được. STTTên câyThân đứngThân leoThân bòThân gỗThân cộtThân cỏThân quấnTua cuốn1Cây dừa      2Cây rau má      3Cây mồng...
Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ?A. Cây mía, cây lúa, cây na.B. Cây hành, cây...