B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 38


Bài 1. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?Lời giải:Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:-     Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.-     Có nhiều kiểu gân lá: gân hình...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song ?A. Cây mía, cây lúa, cây tre.B. Cây...